top of page

Vanaf de jaren ’80 verleen ik rechtsbijstand als jurist en vanaf begin 2000 als advocaat.  

De belangen van de rechtzoekende zijn groot en emoties spelen een belangrijke rol in het personen-, familie- en jeugdrecht.  Ik stel het persoonlijk overleg met u, de rechtzoekende, op prijs en vind dit contact belangrijk. Tijdens het persoonlijk contact  ontstaat een volledig beeld over wat de feiten en geschilpunten zijn en wat u van belang vindt.  Ik zal steeds trachten om het conflict buiten rechte op te lossen middels overleg maar ben mij er ook van bewust dat dit niet altijd tot de mogelijkheden behoort.  In dat geval sta ik u terzijde in een procedure.

 

Bij het werken als familierecht advocaat geldt dat de Gedragscode voor Advocaten in het Personen- en Familierecht gevolgd wordt.  In deze gedragscode wordt o.a. benoemd dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap worden behandeld waarbij steeds wordt uitgestegen boven het conflict over de beëindiging van de relatie.  In gewoon Nederlands; het belang van het kind, van uw kind, staat voorop.

 

In voorkomende gevallen treed ik op als bijzonder curator in juridische procedures betreffende afstammingskwesties (erkenning, ontkenning, gerechtelijke vaststelling van het ouderschap) waarbij aanstelling plaatsvindt via tussenkomst van de kinderrechter. 

Ik ben lid van 

  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten [VNJA] en de

  • Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland [VPan]. 

Ik ben als ‘jonkie’ van net 23 in het vak terechtgekomen in 2003. In de eerste paar jaren ben ik in de algemene praktijk werkzaam geweest, waarbij het strafrecht steeds mijn voorkeur had. Ik ben ook strafrechtelijk afgestudeerd. De strijd samen met mijn cliënt, jeugdig of volwassen, tegen het machtige justitiële apparaat is voor mij dagelijkse kost. Mijn rol draagt bij aan een eerlijk proces en mijn uitgebreide ervaring in zowel 'kleine' als 'grote' zaken maakt dat ik nergens voor terugdeins. Een strafzaak draait vaak om details die het verschil tussen een veroordeling of een vrijspraak kunnen maken. Vanuit mijn partijdige rol als advocaat is het voor mij vanzelfsprekend om alles uit de kast te halen om het meest optimale resultaat te behalen. Iedere verdachte verdient dit.

Ik geloof er heilig in dat de beste resultaten alleen haalbaar zijn door met u samen te werken en zal u dan ook altijd zoveel als mogelijk proberen te betrekken bij de strategie die in de strafzaak gevolgd gaat worden. 

Naast het strafrecht gaat mijn bijzondere aandacht ook uit naar het jeugd(straf)recht. Een kind komt vaak ongewild in situaties terecht waar het niet om gevraagd heeft. Allerlei volwassenen rondom hem of haar kijken vanuit hun eigen perspectief naar wat voor het kind goed zou zijn. Een minderjarige heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en ontplooien. In het geweld van juridische procedures is de kans aanwezig dat de rechten van een kind in het gedrang komen. Ik maak mij er graag sterk voor om een minderjarige te beschermen voor drastische maatregelen die zijn of haar ontwikkeling kunnen belemmeren. Dit geldt niet alleen voor kinderen die in aanraking komen met justitie, maar ook kinderen en hun ouders die te maken krijgen met kinderbeschermingsmaatregelen.

Voor strafrecht: 06-1499 5632

bottom of page