top of page

Kosten

rechtsbijstand

KVL items.tif

Ons kantoor verleent zowel gefinancierde rechtsbijstand als rechtsbijstand op basis van uurtarief.  Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan betaalt u een eigen bijdrage aan de advocaat. Voor wat betreft de geldende normen en verdere uitleg van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen in dat geval de toevoeging aan.  In voorkomende gevallen kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente zodat u “gratis” gebruik kunt maken van de diensten van ons kantoor. 

Ons kantoor hanteert een concurrerend tarief van € 165,00 per uur, exclusief 21% BTW. Wij doen niet aan kantoorkosten en andere extra kosten. Ook is het maken van een prijsafspraak op voorhand bij ons bespreekbaar, zodat u te allen tijde beheersing heeft over de kosten. 

Buiten kosten voor onze dienstverlening geldt in civiele zaken dat u te maken kunt krijgen met leges [uittreksels gemeente] en griffierechten. Dit zijn de kosten die wij aan u doorbelasten nu dit verplichte kosten zijn.  Voor wat betreft de hoogte van de geldende griffierechten verwijzen wij u graag naar de website van de rechtspraak.

bottom of page