top of page

Kosten

rechtsbijstand

KVL items.tif

Ons kantoor verleent zowel gefinancierde rechtsbijstand als rechtsbijstand op basis van uurtarief.  Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan betaalt u een eigen bijdrage aan de advocaat. Voor wat betreft de geldende normen en verdere uitleg van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen in dat geval de toevoeging aan.  In voorkomende gevallen kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente zodat u “gratis” gebruik kunt maken van de diensten van ons kantoor. 

Komt u in niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan geldt zonder andersluidende afspraak een scherp uurtarief van € 165,- exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief kantoorkosten. Het uurtarief kan worden verhoogd op grond van expertise van de behandelend advocaat en/of bijvoorbeeld spoedeisendheid van de zaak.  Dit wordt in voorkomende gevallen vooraf met de rechtzoekende overeengekomen. Ook is het maken van een prijsafspraak in sommige gevallen op voorhand bij ons bespreekbaar zodat u te allen tijde beheersing heeft over uw kosten.  Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wenst u gebruik te maken van een advocaat van uw eigen keuze dan is dit in sommige gevallen ook mogelijk.  Bespreekt u deze mogelijkheid met ons kantoor. Wij kunnen u hierover nader voorlichten en de mogelijkheden bespreken.

Buiten kosten voor onze dienstverlening geldt in civiele zaken dat u te maken kunt krijgen met leges [uittreksels gemeente] en griffierechten. Dit zijn de kosten die wij aan u doorbelasten nu dit verplichte kosten zijn.  Voor wat betreft de hoogte van de geldende griffierechten verwijzen wij u graag naar de website van de rechtspraak.

bottom of page