top of page

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit is het weliswaar niet verplicht, maar veelal hoogst onverstandig om uzelf niet bij te laten staan door een specialist. Politie en justitie hebben vergaande mogelijkheden om uw vrijheid te beperken en allerlei dwangmiddelen in te zetten (zoals inbeslagneming van spullen, tappen van telefoongesprekken, observaties, binnentreden in woning, doorzoeking van uw eigendommen). Het is zaak dat een gespecialiseerd strafrechtadvocaat u bij voorkeur vanaf het prille begin (nog voordat u enig woord met de politie heeft gewisseld) helpt. Binnen ons kantoor houdt Ruud Keller zich vrijwel uitsluitend bezig met de verdediging van verdachten op nagenoeg alle terreinen van het strafrecht. U kunt bij ons onder meer terecht wanneer u wordt verdacht van:

 • Alle klassieke delicten (onder meer: moord, doodslag, dood door schuld, (zware) mishandeling, bedreiging, stalking, vernieling, openlijke geweldpleging, diefstal, oplichting, heling, zedendelicten, deelname criminele organisatie, huisvredebreuk, valsheid in geschrifte, meineed, fraude)

 • Drugsdelicten (hennepteelt, bezit, verkoop, in- en uitvoer; harddrugs, productie, bezit, verkoop, in- en uitvoer, voorbereidingshandelingen)

 • Overtreding Wet Wapens en Munitie

 • Economische delicten 

 • Fiscale delicten

 • Gedetineerdenzaken (beklag, overplaatsing, fasering, VI-zaken)

 • Bezwaar DNA

 • TBS & PIJ

 • ISD

 • Bezwaar omzetting taakstraf

 • Verweer tegen vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf

 • Verweer tegen ontnemingsvordering

Het vorenstaande is geen uitputtende opsomming. Feitelijk kunt u bij ons voor elk strafrechtelijk probleem terecht.  Schroom daarom niet  om contact met ons op te nemen.

Strafrecht

bottom of page