top of page

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg [WvGGZ]

Sinds 01 januari 2020 geldt in Nederland de Wet Verplichte GGZ waarin bepaald wordt of en onder welke voorwaarden gedwongen verplichte zorg mag worden toegepast en wanneer verplichte zorg aangewezen is.  Dat gaat o.a. over medicatiegebruik,  beperken van iemands bewegingsvrijheid, controle op gedrag beïnvloedende middelen maar ook gedwongen opname in een accommodatie. Een forse ingreep in de persoonlijke vrijheid dus. Dit houdt in dat er ook duidelijke waarborgen zijn om te voorkomen dat te snel verplichte zorg wordt ingezet. Daarnaast  dient steeds beoordeeld te worden  of het ernstig nadeel kan worden afgewend met alternatieven of op basis van vrijwillige zorg of minder ingrijpende zorg. Daarover ga ik met u het gesprek aan. 

 

Wet Zorg en Dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten [WZD]

Vanaf 01 januari 2020 geldt ook de Wet Zorg en Dwang voor geriatrische ouderen en LVG’ers waarbij in voorkomende gevallen verplichte zorg aangewezen kan zijn. 

Gerard van Laarhoven verleent rechtsbijstand wanneer sprake is van een verzoek tot het verkrijgen van een zorgmachtiging, een crisismachtiging, een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet Zorg en Dwang, voortzetting crisismachtiging etc

Psychiatrische Patiëntenrecht

bottom of page