top of page

KvL advocaten hanteert een interne klachtenregeling. U treft deze eveneens aan op onze website op de pagina 'Overige'.

 

Wordt  uw klacht onverhoopt niet tot tevredenheid opgelost dan kunt u binnen 12 maanden een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.  De Geschillencommissie doet uitspraak middels bindend advies of na arbitrage.

 

Het adres van de Geschillencommissie Advocatuur is  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.  

 

U kunt bij hen op voorhand het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen.

KVL items.tif
ondertekening Contract
bottom of page