top of page

Jeugdstrafrecht

Een minderjarige of jongvolwassene (adolescent) die in aanraking komt met politie en justitie heeft misschien zelfs meer nog dan een volwassene recht op adequate bijstand van een betrokken advocaat. In jeugdstrafzaken heeft een jongere recht op een specialist die niet alleen thuis is in het strafrecht, maar ook specifieke kennis in huis heeft van de bijzondere plaats die minderjarigen in het strafrecht innemen. Bij Ruud Keller bent u hiervoor aan het juiste adres. Uw zoon of dochter heeft recht op een advocaat die oog heeft voor zijn of haar bijzondere positie en die waar nodig dwars voor hem of haar gaat liggen. Jeugdigen dienen bij uitstek beschermd te worden tegen vrijheidsbeneming door de Staat. U kunt er op rekenen dat alles wordt gedaan om uw zoon of dochter hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen.

bottom of page