top of page

Jeugdrecht

Kinderen zijn kwetsbaar en verdienen juist daarom iemand die hen en hun ouders in een procedure bijstaat op een manier waarbij het belang van het kind niet ondergesneeuwd wordt. De raad voor de kinderbescherming, jeugdzorginstellingen, maar ook politie en justitie kunnen verstrekkende stappen ondernemen ten opzichte van een kind en/of ouders. 

Vanuit hun verschillende expertises vinden de advocaten van KvL advocaten elkaar bij uitstek in het jeugdrecht. Voor ieder voorkomend probleem rondom het jeugdrecht kunt u bij ons terecht. Te denken valt hierbij aan:

  • Ondertoezichtstelling;

  • Uithuisplaatsing;

  • Verweer tegen plaatsing in gesloten jeugdzorg;

  • Verweer tegen gezag beëindiging;

  • Klachten tegen Jeugdzorg-instellingen

  • Beëindiging ouderlijk gezag 

Het vorenstaande is geen uitputtende opsomming. Feitelijk kunt u bij ons voor elk probleem op het terrein van het jeugdrecht terecht. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page